O reformie domowej pracy kobiet

Kiedy:
2019-03-20 - 2019-03-20 18:00
Gdzie:
siedziba KIK
O reformie domowej pracy kobiet

Zapraszamy na spotkanie z dr Dominiką Gruziel, która opowie o katolickiej reformie domowej pracy kobiet w projektach działaczek katolickich na przełomie XIX i XX wieku.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie KIK, w środę 20 marca o godzinie 18.00.

W latach osiemdziesiątych XIX wieku członkinie środowisk katolickich zaproponowały reformę domowej pracy kobiet. Jej celem było unowocześnienie poprzez merytoryczne
przygotowanie do wykonania czynności domowych, poprzez wprowadzenie nowych technologii oraz naukowych metod organizacji pracy stosowanych już wówczas w zakładach produkcyjnych. 


Projekt przyczynił się do:
1. zdemitologizowania pojęcia domu jako obszaru działań, do których kobiety w sposób naturalny są przygotowane i zastąpienie go definicją gospodarstwa domowego, do którego wytworzenia i podtrzymania konieczne są konkretne umiejętności, materiały i czas, potrzebny do wypełnienia każdego zadania;


2. wprowadzenia pojęcia nieodpłatnej pracy domowej jako pracy wyspecjalizowanej, zróżnicowanej, o określonej wartości monetarnej, a zatem nieodbiegającej od prac wykonywanych w przestrzeni publicznej;


3. wzrostu świadomości jaką rolę pełni nieodpłatna domowa praca kobiet w podtrzymaniu gospodarki narodowej;


4. uwrażliwienia na kwestie przemocy domowej;


5. zmiany postrzegania kobiet religijnych jako przeciwniczek
postępu.

W wymiarze praktycznym reforma zaowocowała postulatami uznania pracy domowej kobiet jako oddzielnego zawodu z przysługującymi mu zabezpieczeniami gwarantowanymi przez państwo. Wbrew pierwotnemu planowi wychowywania kobiet do życia w rodzinie, katolickie szkoły gospodarstwa domowego pozwoliły uczennicom z grup nieuprzywilejowanych zdobyć fachowe umiejętności i ułatwiły im wejście na rynek pracy.

Dominika Gruziel ukończyła studia doktoranckie w Central European University w Budapeszcie. Pracuje na Wydziale Historii i Cywilizacji w European University Institute we Florencji w ramach programu stypendialnego Marie Curie Individual Fellowships.

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl