Rozmowy jak na lekarstwo. O komunikacji na linii lekarz-pacjent.

Kiedy:
2019-02-27 - 2019-02-27 18:30
Gdzie:
siedziba KIK
Rozmowy jak na lekarstwo. O komunikacji na linii lekarz-pacjent.

Zapraszamy na debatę poświęconą komunikacji w medycynie!

Polski pacjent czuje się niedoinformowany – Polska plasuje się na ostatnich miejscach w europejskich badaniach sprawdzających, czy pacjenci czują się podmiotowo w relacji z przedstawicielami służby zdrowia. A przecież pacjent nierozumiejący tego, co lekarz czy pielęgniarka do niego mówi, sfrustrowany i zdenerwowany, potencjalnie gorzej będzie stosował się do zaleceń. I wolniej zdrowiał.

Studenci i studentki medycyny przez sześć lat uczą się przekładania objawów na diagnozy i wykonywania zabiegów medycznych. Nie każdy lekarz czy lekarka wykona operację na otwartym sercu, ale każdy i każda przez całą swoją praktykę będzie rozmawiać z pacjentami. Tymczasem do niedawna w programach uniwersytetów medycznych zajęcia z komunikowania się z pacjentami stanowiły zaledwie nikły procent całego programu studiów. Najczęściej sprowadzały się do tego, jak skutecznie przeprowadzić wywiad medyczny i postawić diagnozę. Nie każdy młody lekarz czy pielęgniarka trafi pod skrzydła przełożonych, którzy własnym przykładem pomogą im tę wiedzę uzupełnić.

Od kilku lat to się zmienia – najczęściej za sprawą samych lekarzy i przedstawicieli personelu medycznego, którzy – najpierw samodzielnie naprawiając luki w edukacji, stopniowo doprowadzają do poszerzania programów studiów.

→ Co może stanąć na drodze wzajemnego zrozumienia się pomiędzy lekarzem a pacjentem?
→ Czy umiejętności komunikacyjne lekarzy i lekarek to wypadkowa jedynie osobistych cech charakteru?
→ Kto i kiedy uczy medyków rozmowy z pacjentami?
→ Jakie są przykłady dobrych praktyk – programów, które skutecznie wspierają środowisko medyczne w nabywaniu umiejętności komunikacyjnych?
→ Jakie wyzwania czekają jeszcze w tym obszarze?

Te i inne pytania zadamy naszym gościom podczas debaty promującej najnowszy numer Magazynu Kontakt – „Zdrowie bez recepty” (bit.ly/MagKontakt38). Spotkanie poprowadzi Dorota Borodaj, a uczestniczkami dyskusji będą:

Maria Libura – kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medyczne, ekspertka ds. służby zdrowia Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Pradera-Williego. Autorka publikacji z zakresu chorób rzadkich, zaburzeń rozwoju mowy i języka oraz badań nad dyskursem oraz komunikacją w ochronie zdrowia.

Antonina Doroszewska – p.o. Kierownika Studium Komunikacji Medycznej WUM, Pełnomocniczka Rektora ds. Utworzenia Centrum Edukacji Medycznej, sekretarz Zespołu Języka Medycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, członkini PTKM.
Tworzy program obowiązkowego kształcenia z zakresu komunikacji dla studentów WUM (różne kierunki). Badawczo zajmuje się zawodami medycznymi i czynnikami wpływającymi na relację z pacjentem.

Katarzyna Kowalska – mgr pielęgniarstwa, absolwentka Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu. Zafascynowana jest medycyną, człowiekiem i jego możliwościami. Czynna zawodowo od 2009 roku, w toku kariery zawodowej związana z państwowymi placówkami, jak i zupełnie prywatnymi spółkami. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Promuje samokształcenie i samodoskonalenie. Pomysłodawczyni, założycielka i Prezes Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe. Autorka felietonów związanych z ochroną zdrowia, propaguje innowacyjność w podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy w podmiotach leczniczych.

Olga Rostkowska – doktorantka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i rezydentka w Klinice Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie. W latach 2013/2014 byłą prezydentką Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Medycyny (EMSA Europe). Członkini Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w VIII kadencji (2018-2022).

Zachęcamy do udziału!