List KIK do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

06 maja 2021 tekst: Michal Buczek

„Z wielkim smutkiem i zdziwieniem zauważamy, że w Komunikacie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wydanym po spotkaniu na Jasnej Górze w dniu 3 maja 2021 roku, zupełnie pominięta została osoba Sługi Bożej Matki Elżbiety Róży Czackiej, założycielki zgromadzenia sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża i twórczyni Dzieła Lasek, której beatyfikacja decyzją Papieża Franciszka odbędzie się 12 września br. razem z beatyfikacją Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

(…)

Nasze zdziwienie i smutek jest tym większe, że Sługa Boży Prymas Stefan Wyszyński był w początkowym okresie swojego kapłaństwa duchowym uczniem Matki, a następnie wielkim Jej i całego Dzieła Lasek przyjacielem”.

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej pisze do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Sługi Bożej Matki Elżbiety Róży Czackiej. Poniżej publikujemy treść listu.


Warszawa, 6 maja 2021 r.

 

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

 

Szanowni Księża Arcybiskupi i Biskupi, członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski!

Z wielkim smutkiem i zdziwieniem zauważamy, że w Komunikacie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wydanym po spotkaniu na Jasnej Górze w dniu 3 maja 2021 roku, zupełnie pominięta została osoba Sługi Bożej Matki Elżbiety Róży Czackiej, założycielki zgromadzenia sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża i twórczyni Dzieła Lasek, której beatyfikacja decyzją Papieża Franciszka odbędzie się 12 września br. razem z beatyfikacją Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wspólna beatyfikacja Matki Elżbiety Róży Czackiej i Prymasa Stefana Wyszyńskiego ma wiele ważnych dla Kościoła znaczeń. O tych znaczeniach i o bliskości, jaka łączyła Księdza Prymasa z Matką, mówił w lutym w Archikatedrze Warszawskiej br. ksiądz dr Andrzej Gałka, rektor kościoła św. Marcina przy ul. Piwnej w Warszawie, Krajowy Duszpasterz Osób Niewidomych i duszpasterz Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Do niniejszego listu załączamy tekst tego wystąpienia.

Nie rozumiemy dlaczego Księża Biskupi podjęli decyzję o nieuwzględnieniu w podziękowaniach dla papieża Franciszka i niezauważeniu w opublikowanym komunikacie znaczenia dla naszej Ojczyzny i Kościoła postaci Matki Elżbiety Róży Czackiej. Nasze zdziwienie i smutek jest tym większe, że Sługa Boży Prymas Stefan Wyszyński był w początkowym okresie swojego kapłaństwa duchowym uczniem Matki, a następnie wielkim Jej i całego Dzieła Lasek przyjacielem. To właśnie Prymas Wyszyński 19 maja 1961 roku w trakcie pogrzebu Matki Czackiej w Laskach powiedział: „Miralilis Deus in sanctis suis! – Przedziwny jest Bóg w świętych swoich!”, wyrażając tym samym przekonanie o świętości Jej życia. A dalej podkreślał, że „[…] my kapłani, którym dane było w różnych okresach rozwoju Dzieła przejść przez Laski […] czerpaliśmy z bogatego ducha naszej Matki i z duchowości tego ubłogosławionego przez Boga miejsca […]”[1].

Zdawać by się mogło również, że w związku z trwającą pandemią koronawirusa, jak również z uwagi na powszechnie dostrzegalny kryzys duszpasterski w naszym Kościele, Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski swoim Komunikatem mogła Matkę Elżbietę Różę Czacką uczynić w polskim Kościele patronką osób znajdujących się w trudnych duchowych i zdrowotnych sytuacjach. O miejscu, jakie w Kościele powinna zajmować Matka Elżbieta Róża Czacka, pisał już w 1976 roku ksiądz kardynał Karol Wojtyła: „[…] Jak wszystkim znającym Was, tak i mnie bardzo bliską bowiem jest duchowo Wasza Matka Założycielka. Zarówno przez swe dzieło opieki nad niewidomymi przepojone ofiarnym miłosierdziem Chrystusa jak również przez głęboko chrześcijańskie ujęcie cierpień ludzkich jako wartości łączących w jedną rodzinę ludzi cierpiących i zdrowych, duchownych i świeckich, dzięki świadomej duchowej więzi z krzyżem Chrystusa, Matka Czacka jest pod tym względem dziś wzorem nie tylko dla Waszego Zgromadzenia zakonnego i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, ale dla całego duszpasterstwa charytatywnego w parafiach naszej Ojczyzny. Oby stała się w przyszłości jego u Boga Patronką”[2].

Środowisko ludzi wierzących i poszukujących, członków Kościoła katolickiego i tych, dla których jest on punktem odniesienia, zgromadzonych wokół idei stojącej u podstaw Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce, uznaje Dzieło Lasek – którego Matka Elżbieta Róża Czacka była założycielką – za swoją „duchową ojczyznę“. Dlatego usilnie prosimy aby w komunikatach o wielkiej uroczystości, jaką będzie wspólna beatyfikacja księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej, którzy mają być dla nas wzorem świętości, znalazło się właściwe miejsce dla tej wspaniałej kobiety, która swym życiem, pokonując własną ułomność i cierpienie, wprowadziła tyle dobra.

W imieniu Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie,

Jakub Kiersnowski
Prezes KIK

[1] cytaty za: „Niewidoma Matka niewidomych“, s. Radosława Podgórska FSK, Wyd. FIDEI, Warszawa 2020.

[2] z listu ks. kard. Karola Wojtyły do Matki Marii Stefanii, ówczesnej przełożonej generalnej, z okazji 100-lecia urodzin Matki Czackiej w 1976 roku.

  1. Tekst w pliku PDF.
  2. Wspólna beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej. „Święci się zawsze gdzieś spotkają” – ks. Andrzej Gałka
  3. Treść komunikatu Rady Stałej KEP z 3 maja 2021 r.

5 maja 2021 roku ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski, skierował do wiernych list pasterski, w którym pisze m.in. o przygotowaniach do uroczystej beatyfikacji Sługi Bożej Matki Elżbiety Róży Czackiej. List można przeczytać na stronie Archidiecezji Warszawskiej.

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl