Słowo Prezesa (04/24)

Drogie i Drodzy,

Dziękuję wszystkim za piękny czas przygotowania do Świąt i wspólnej celebracji Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy w kościele świętego Marcina w Warszawie. Napełnieni i umocnieni Wielkanocnymi łaskami przechodzimy w Klubie do codziennych obowiązków i kolejnych działań.

Rozpoczęliśmy intensywne przygotowania do letnich obozów Sekcji Rodzin i rejsów Klubu Żeglarskiego Santa Maria. Trwają również intensywne przygotowania do letnich ukraińsko-polskich wydarzeń takich jak Góry Liderów, wspólne obozy, półkolonie.

Trwa już projekt Trampolina, który ma ułatwić dzieciom z Ukrainy uczącym się on-line dołączenie do polskiego systemu edukacji. Nieustannie pracuje SzkoUA i trwają prace przygotowawcze do kolejnego roku szkolnego, a także do kolejnej edycji programu Korepetycji dla dzieci cudzoziemskich. Troska o dzieciństwo i przyszłość dzieci uchodźczych to nasza wielka odpowiedzialność.

Dzięki otwartym sercom osób wspierających działania Klubowej sekcji Wschodnioeuropejskiej wysłaliśmy do rodaków na Wileńszczyźnie świąteczne paczki. Kontynuujemy również naszą współpracę przy Inkubatorze Pomysłów – w tym Informatorze przeczytacie więcej na temat naszego wkładu w przestrzeń innowacji społecznych.

Przed nami ważne wydarzenie – Walne Zebranie KIK podczas którego członkinie i członkowie Zwyczajni Klubu dokonają wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej KIK na lata 2024-2026.

Kwiecień to też ostatni moment na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym, a co za tym idzie – ostatnie tygodnie na przekazanie 1,5% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w poprzednich latach odpisywali tę darowiznę dla Klubu i bardzo proszę o przekazanie 1,5% podatku na działania KIK-u także w tym roku. Ten bardzo konkretny gest wsparcia jest ważnym wkładem w funkcjonowanie Klubu i finansowanie naszych inicjatyw takich jak: Zranieni w Kościele (ZwK), Ukraińskiej Akcji KIK (UA), Warszawskiej Szkoły Ukraińskiej (SzkoUA), Punktu Interwencji Kryzysowej (PIK) – Domu Pomocy Humanitarnej (DPH), Duszpasterstwa Akademickiego Czajnik (DA Czajnik), DL Imbryk, czy działalność Klubowych sekcji: Sekcji Rodzin(SR), KŻ Santa Marii (SM), Sekcji Wschodnioeuropejskiej (SW), Sekcji Gość w Dom(GwD), Drum Buna (DB), Sekcji Kolacje Czwartkowe (Kolacje), a także ogólnych działań KIK, tak abyśmy mogli wspierać obecne i tworzyć nowe inicjatywy realizujące cele statutowe KIK w myśl naszej przewodniej idei EWA – Ewangelia w Akcji..

Jeżeli ktoś z Was byłby gotów wesprzeć KIK swoim 1,5% i chciałby przekazać te środki na konkretne realizowane w Klubie działanie uprzejmie proszę aby w deklaracji PIT wpisał w rubryce “cel szczegółowy” pełną nazwę lub skrót podany w nawiasie danej inicjatywy, sekcji czy działań ogólnych KIK. Za każde okazane wsparcie ogromnie DZIĘKUJĘ!.

Dziękuję za każde Wasze klubowe zaangażowanie!

Do zobaczenia w KIK-u.

Jakub Kiersnowski

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl