1,5% podatku dla Klubu

07 lutego 2024 tekst: nataliarozbicka

Wiemy, że Klub może liczyć na swoich Członków i Przyjaciół, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pamięć o KIK-u przy składaniu deklaracji podatkowych i przekazanie 1.5% podatku na cele statutowe KIK!

Klub Inteligencji Katolickiej jest organizacją pożytku publicznego, dlatego także nasze działania można wesprzeć właśnie w ten sposób. Rozliczyć się i przekazać wpłatę można będzie w bardzo łatwy sposób, na przykład dzięki usługi Twój e-PIT, ze wstępnie wypełnioną deklaracją. Rozliczenia tą drogą ruszą 15 lutego 2024 roku.

Jak przekazać 1,5%?

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego oraz kwotę. KRS KIK-U 0000034785

Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu.
Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

Ułatwienia dla emerytów i rencistów

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz:

  • dostałeś roczne rozliczenie podatku PIT-40A,
  • nie korzystasz z odliczeń,
  • chcesz przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego

wystarczy, że złożysz PIT-OP w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jeżeli złożysz oświadczenie PIT-OP, będzie to oznaczać, że wyraziłeś zgodę na przekazanie kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego.

Ponadto, jeżeli otrzymałeś od organu rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A i nie złożysz wniosku PIT-OP, organ podatkowy przekaże kwotę 1,5% podatku należnego na rzecz OPP wskazanej przez Ciebie we wniosku zawartym w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2022 rok. W tym przypadku przekazanie kwoty 1,5% podatku należnego na rzecz OPP następuje na podstawie wniosku PIT-OP sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego (automatyczna akceptacja PIT-OP).

Zachęcamy do przekazywania 1,5% podatku na Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

Odpis na KIK daje nam możliwość przekazywania środków tam, gdzie są w chwili obecnej najbardziej potrzebne. Wspieramy działanie poszczególnych sekcji i inicjatyw. Środki mogą trafić m.in. do Sekcji Rodzin, Santa Marię, UA KIK czy na działania humanitarne na polsko-białoruskiej granicy.

Odpis podatku to łatwy sposób na to, by wesprzeć działalność OPP, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie!

NASZ KRS 0000034785

 

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl