Głos KIK w sprawie działań godzących w niezależność sądownictwa w RP

18 lipca 2017 tekst: kikwarszawa

Warszawa, 18 lipca 2017 r.

  

Głos Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie
w sprawie działań godzących w niezależność sądownictwa
w Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie z narastającą trwogą obserwuje postępującą destrukcję niektórych instytucji Państwa, a w szczególności niszczenie niezawisłego sądownictwa. Fundamentem funkcjonowania ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażonym w art. 10 Konstytucji RP
z 1997 r. jest trójpodział władzy, w którym władza sądownicza (niezależnie od jej ewentualnych niedoskonałości) musi posiadać gwarancję niezawisłości oraz autonomii od władzy ustawodawczej
i wykonawczej. Odzyskanie autonomii sądów było jednym z największych sukcesów i warunkiem odzyskanej przed 27 laty wolności. Uchwalone już ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i reformie ustroju sądów powszechnych oraz procedowany projekt ustawy o Sądzie Najwyższym zaprzeczają wartościom, które przyświecały twórcom wolnej Polski (w tym m.in. śp. prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu) i rodzą wielkie zagrożenie dla realizacji praw człowieka i obywatela oraz demokracji
w Polsce.

Na zdecydowaną krytykę zasługuje także sposób wprowadzania wspomnianych ustaw, w ramach którego zmiany o fundamentalnym znaczeniu, wpływające bezpośrednio na ustrój Państwa Polskiego, wprowadzane są w błyskawicznym tempie, w trybie projektów poselskich, bez konsultacji,
wbrew opiniom zdecydowanej większości ekspertów, podważając praktykę przyjętą w państwach demokratycznych.

Władza państwowa, która sytuuje się ponad prawem, która nie jest ograniczona przez konstytucję,
stojące na jej straży instytucje oraz niezależne sądy, z łatwością może zmienić się w rządy autorytarne,
na co licznych dowodów dostarcza najnowsza historia.

Zwracamy się do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie: Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r.
o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
oraz Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw,
jako niszczących fundamentalny dla państwa prawa trójpodział władzy, a przez to niezgodnych
z duchem i literą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Wersja PDF

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl