List otwarty do Zarządu KIK i odpowiedź.

02 stycznia 2018 tekst: Michal Buczek

Publikujemy List Otwarty do Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej, który 19 grudnia 2017 roku Sygnatariusze Listu przekazali Zarządowi. Poniżej przekazujemy także Odpowiedź Zarządu KIK na List Otwarty.

 

List otwarty do Zarządu
Klubu Inteligencji Katolickiej

Warszawa, 19 grudnia 2017 r.

 

Szanowni Państwo,

Od kilkudziesięciu lat Klub Inteligencji Katolickiej jest organizacją zrzeszającą katolików, którzy razem chcą coś dobrego zrobić. W ciągu ostatnich kilku czy nawet kilkunastu lat rozwijały się działania  wielu sekcji Klubu na rzecz nie tylko naszego własnego środowiska, ale także skierowane dla innych. Fenomenem naszego Klubu zawsze jest to, że ludzie o często bardzo różnym światopoglądzie, o bardzo różnych przekonaniach politycznych potrafią zachować dla siebie wzajemny szacunek i pomimo dzielących ich różnic są w stanie razem coś dobrego zrobić, bardziej zwracając uwagę na to co ich łączy niż to co dzieli. Olbrzymi dorobek jakim możemy się poszczycić  wypracowany był właśnie dzięki takiemu czynnemu zaangażowaniu wielu osób, które bardziej zwracały uwagę na to co ich łączy, niż na dzielące ich różnice światopoglądowe czy polityczne.

W ciągu ostatnich dwóch lat Zarząd KIK wydał co najmniej trzynaście, a tylko w ciągu ostatnich trzech tygodni pięć stanowisk w różnych, w niewątpliwie ważnych i istotnych sprawach. Jednak znaczna większość tych oświadczeń wpisuję się w jedną, konkretną opcję polityczną i bywa przez polityków tej opcji wykorzystywana w bieżącej rozgrywce politycznej. Jest duża grupa członków naszej wspólnoty, którzy nie podzielają tych poglądów i docierają do nas głosy, że niektórzy zaczynają się zastanawiać czy w obecnym Klubie Inteligencji Katolickiej jest jeszcze dla nich miejsce.

W tym liście nie chcemy podejmować merytorycznej analizy i dyskusji nad tezami poszczególnych wystąpień Zarządu, zwracamy jednak uwagę, że niektóre są źle odbierane przez część członków Klubu i zamiast łączyć, pogłębiają istniejące podziały. Niegdyś dobrym obyczajem było, że Klub, czy Zarząd Klubu wydawał oświadczenia, bądź podpisywał się pod stanowiskami innych organizacji bardzo rzadko, ale za to w bardzo ważnych sprawach, ale przede wszystkim w kwestiach jednoznacznych dla całego naszego środowiska. Dziś, co z przykrością stwierdzamy, oficjalne wystąpienia Klubu przez swoją częstotliwość deprecjonują się, a niektóre treści w nich zawarte pogłębiają i podkreślają istniejące podziały.

Wydaje nam się, że Zarząd zamiast tak często, autorytatywnie wypowiadać się w imieniu członków Klubu mógłby powrócić do organizowania wewnątrzklubowych dyskusji na różne tematy z udziałem osób o różnych podejściach do obecnej rzeczywistości. Dyskutujmy, spierajmy się, ale nie doprowadzajmy do pogłębiania podziałów, czy eliminacji kolejnych członków naszej wspólnoty. Naprawdę mało już jest w Polsce środowisk, gdzie ludzie o tak odmiennych poglądach potrafią tyle dobrego razem zdziałać.

W związku z tym w trosce o zachowanie tych wartości w Klubie bardzo prosimy o rozważenie czy nie można by ograniczyć oficjalnych wystąpień choćby do spraw, które są jednoznaczne dla naszego środowiska.

Z poważaniem

Martyna Alexandrowicz, Tomasz Alexandrowicz, Irena Bylicka, Barbara Kielanowska, Marek Kielanowski, Alfred Klimczyk, Dorota Klimczyk, Elżbieta Konopka, Jakub Korwin-Szymanowski, Monika Krzyżanowska, Maciej Krzyżanowski, Katarzyna Materkowska, Wiesława Molga, Tadeusz Molga, Elżbieta Sawicka

 

 

 

Odpowiedź zarządu KIK
na List Otwarty

Warszawa, 29 grudnia 2017 r.

Szanowni Państwo
Sygnatariusze Listu Otwartego
z dnia 19 grudnia 2017 r.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie Klubu,

Dziękujemy za Wasz List. Odczytujemy go jako troskę o nasz wspólny Klub, dlatego oprócz odpowiedzi ze strony Zarządu, proponujemy również spotkanie dla wszystkich zainteresowanych Członków Klubu wspólną rozmową na poruszony przez Was temat.

Podstawowym, jak nam się zdaje, zarzutem stawianym przez Was, Sygnatariuszy listu, jest nadmiar wydawanych przez Zarząd KIK oświadczeń oraz ich polityczne zaangażowanie po jednej ze stron obecnego sporu. Spośród przywołanych przez Was apeli/listów publicznych, które w czasie bieżącej kadencji Zarząd KIK wystosował, większość dotyczyła spraw związanych z reformą wymiaru sprawiedliwości. Głosy te zostały wydane w okresie od 18 lipca do 18 grudnia. W wystąpieniach tych przede wszystkim apelowaliśmy do Prezydenta, Posłów i Senatorów o dochowanie wierności Konstytucji. Trzy z tych listów były wspólnymi apelami KIK-u i dziesiątek innych organizacji i inicjatyw społecznych. Jeden z listów skierowany był do Biskupów, z prośbą o zajęcie stanowiska przez Kościół hierarchiczny w momencie przełomowym dla zachowania przez Polskę statusu demokratycznego państwa prawa.

Chcemy zdecydowanie podkreślić, że żaden z apeli/listów wystosowanych przez Zarząd Klubu, zgodnie z par. 28 Statutu Klubu, nie był wystąpieniem partyjnym, w którym Zarząd KIK opowiadałby się po którejkolwiek stronie sporu politycznego. Wszystkie nasze apele/listy zwłaszcza dotyczące projektowanych zmian w wymiarze sprawiedliwości były i są podyktowane postawą propaństwową i dotyczyły obrony ładu konstytucyjnego w Rzeczpospolitej Polskiej.

Uznając obecnie obowiązującą Konstytucję RP za niewzruszony fundament polskiej demokracji, Zarząd ma głębokie przekonanie, iż kwestie dotyczące zmian w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, daleko wykraczają poza ramy walki partyjnej. W opinii wszystkich członków Zarządu łamanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez parlamentarzystów, którzy ślubowali przestrzegać jej zapisów oraz przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który przysięgał stać na jej straży, nie jest „poglądem jednej, konkretnej opcji politycznej”, ale jest faktem.

Ocenę sytuacji opieramy nie tylko na naszym rozeznaniu. Za powagą sytuacji, która wymagała i nadal wymaga naszej reakcji, przemawiają chyba wszystkie polskie autorytety prawne: wydziały prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wielu innych wyższych uczelni, wybitni prawnicy, konstytucjonaliści, byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, rzecznicy praw obywatelskich oraz instytucje międzynarodowe, choćby w postaci Komisji Weneckiej, której autorytetu żaden kraj na świecie nie kwestionuje.

Jako świadomi chrześcijanie, katolicy i polscy obywatele kierujemy się nauką Kościoła, jak również obowiązkami wynikającymi z postawy obywatelskiej, a także historią Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie w obronie podstawowych wartości konstytucyjnych: demokratycznego państwa prawa, trójpodziału władzy, niezależności i równowagi między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą jako fundamentu ładu społecznego i gwaranta podstawowych praw obywatelskich i w imię m.in. właśnie szanowania różnic poglądów, o których piszecie w liście.

Uznając, że wymiana korespondencji nie jest wystarczająca dla pełnego omówienia spraw nurtujących Członków Klubu chcielibyśmy zaproponować Państwu oraz wszystkim innym zainteresowanym Członkom Klubu wspólne spotkanie, podczas którego będziemy mogli w „klubowym duchu” porozmawiać o powyższych sprawach. Spotkanie odbędzie się w środę, 10 stycznia 2018 r. o godz. 18.30 w siedzibie KIK-u. Wszystkich Członków Klubu zainteresowanych udziałem w spotkaniu uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności (na adres: [email protected]), co ułatwi nam logistyczne przygotowanie siedziby Klubu do spotkania.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Zarządu KIK

Jakub Kiersnowski
sekretarz

List Otwarty do Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej do pobrania w formacie PDF

Odpowiedź Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej na List Otwarty do pobrania w formacie PDF

 

 

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl