List Zarządu KIK do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

05 grudnia 2017 tekst: Michal Buczek

1 grudnia 2017 r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej wystosował list do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

Pismo można pobrać klikając w ten link: LIST

 

 

Warszawa, 1 grudnia 2017 r.

„Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji,
będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa,
a dobro Ojczyzny i pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.“

(Przysięga Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, art. 130 Konstytucji RP)

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie Prezydencie,
Tydzień temu skierowaliśmy do wszystkich posłów na Sejm VIII kadencji list z apelem o „dochowanie wierności ślubowaniu poselskiemu oraz o zachowanie suwerennej i godnej postawy w czasie debaty i ewentualnych głosowań nad projektami ustaw, których skutkiem byłaby pozakonstytucyjna, trwała zmiana ustroju Państwa“ (kopia listu w załączeniu). W liście tym zwracamy również uwagę, że zmiany w ustawach o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa prowadzą nieuchronnie i jednoznacznie do przejęcia kontroli przez władze ustawodawczą i wykonawczą nad władzą sądowniczą w Polsce. Zwracamy uwagę, że działania takie są niezgodne z fundamentalnymi dla ustroju Rzeczypospolitej Polskiej zasadami: podziału i równowagi władz, zawartą w art. 10 naszej Konstytucji, oraz niezależności i odrębności władzy sądowniczej od innych władz, wyrażoną przez art. 173 Konstytucji.

Każdy, kto podnosi rękę głosując za niekonstytucyjnymi rozwiązaniami prawnymi i ten, kto przegłosowane ustawy podpisuje, bierze na siebie odpowiedzialność nie tylko za to, co będzie się działo w naszej Ojczyźnie w ciągu najbliższych miesięcy, ale też za to, co wydarzy się w perspektywie kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, na przykład gdy w wyborach wygra skrajne ugrupowanie.

Obserwując z narastającym niepokojem wydarzenia ostatnich dni zwracamy się do Pana Prezydenta z usilną prośbą, a nawet więcej: domagamy się natychmiastowego podjęcia stanowczych działań kładących kres łamaniu Konstytucji, niszczeniu fundamentów demokratycznego państwa prawa i degradowaniu z takim trudem wypracowanego prestiżu Polski w świecie.

Panie Prezydencie,
Rzeczpospolita Polska ma prawo oczekiwać od swoich posłów i senatorów, a w sposób szczególny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który przysięgał jej wierność, przestrzegania Konstytucji i zaprzestania działań burzących fundamenty demokratycznego ustroju, podstaw jej bezpieczeństwa, a także dobrych relacji z państwami sąsiednimi oraz Unią Europejską. Chcemy wierzyć, że jest to także przekonanie Pana Prezydenta.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl