16 maja 2018 tekst: kikadmin

Dziś ukonstytuował się nowy Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej wybrany przez Walne Zebranie Członków.

Nowy Zarząd będzie pracował w następującym składzie:
1. Prezes Jakub Kiersnowski
2. Wiceprezes Paweł Broszkowski
3. Wiceprezes Piotr Ciacek
4. Wiceprezes Joanna Święcicka
5. Skarbnik Krzysztof Sawicki
6. Sekretarz Jan Murawski
7. Członkini Prezydium Zarządu Marta Titaniec
8. Członkini Zarządu Aleksanda Brochocka
9. Członek Zarządu Jacek Cichocki
10. Członkini Zarządu Maryna Czaplińska
11. Członek Zarządu Piotr Cywiński
12. Członek Zarządu Ignacy Dudkiewicz
13. Członek Zarządu Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski
14. Członek Zarządu Misza Tomaszewski
15. Członek Zarządu Krzysztof Ziołkowski

 

Słowo nowego Prezesa:

Szanowni Członkowie Klubu, Drodzy Przyjaciele!

Jest dla mnie wielkim zaszczytem móc przywitać się z Wami w nowej roli prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

Przyjąłem decyzję Walnego Zebrania o wyborze do Zarządu Klubu i decyzję Zarządu o powierzeniu mi funkcji prezesa, jako wyraz ogromnego zaufania wobec mojej osoby, a zarazem jako oczekiwanie do podjęcia jeszcze większej odpowiedzialności za Klub jako stowarzyszenie, a przede wszystkim za Klub jako wspólnotę, z jej bogatą historią, tradycją i duchem, które kształtują ją od przeszło 60 lat.

Sprawując funkcję sekretarza, przez ostatnich 12 lat, miałem możliwość przyglądania się Klubowi z bardzo bliska. Zdaję sobie sprawę z naszych słabszych i mocniejszych stron. Siłą KIK-u zawsze byli, są i wierzę, że będą nadal jego członkowie. To dzięki Waszej wielkiej determinacji, poświęceniu i pełnemu oddaniu, Klub podejmuje tak wiele różnorodnych działań. Jako wspólnota potrzebujemy jednak nieustanie pogłębionej integracji, tak w wymiarze duchowym, jak również intelektualnym i społecznym. Konieczna jest również praca nad naszą wewnętrzną komunikacją, aby możliwie wszyscy członkowie Klubu, a jest nas prawie 1700 osób oraz ich najbliżsi, z którymi razem tworzymy kilkutysięczną wspólnotę, wiedzieli czym Klub żyje i co się w nim dzieje.

„Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie” (Łk 12,48) – Tworząc silną wspólnotę oraz wiedząc więcej o sobie nawzajem, będziemy mogli lepiej i skuteczniej realizować naszą odpowiedzialność, tak za sam Klub, jak również za Kościół i otaczający nas świat. Wyzwań stojących przed Klubem jest bardzo wiele, a nasza historia, etos i liczne doświadczenia powodują, że powinniśmy odpowiedzialnie rozwijać i nieustannie podejmować nowe działania.

W najbliższym czasie Zarząd Klubu będzie spotykał się na swoich zebraniach aby m.in. dyskutować nad priorytetami działalności Klubu. Jeżeli ktoś z Was, Drodzy Członkowie, chciałby podzielić się z nami swoimi przemyśleniami i pomysłami, lub aktywnie włączyć się w konkretne działania, bardzo serdecznie proszę o przesłanie do nas listu lub maila. Zapraszam również do jak najczęstszego osobistego kontaktu.

Szanowni Członkowie, Drodzy Przyjaciele!

Korzystając z okazji chciałbym również w sposób szczególny przywitać Janka Murawskiego – jako nowego Sekretarza Klubu. Janek jest wychowankiem Sekcji Wigierskiej, pełnił również rolę wychowawcy oraz przewodniczącego tej Sekcji.  Przez kilka lat był także Szobunem – przewodniczącym sekcji studencko-licealnej Drum Bun. To dzięki determinacji Janka i umiejętności gromadzenia wokół siebie ludzi, udało mu się podnieść tę sekcję z pewnej zapaści. Dziś Drum Bun kwitnie i jest to z pewnością piękny owoc jego wytrwałej pracy. Janek pełnił również rolę kierownika obozów dla pomocników, a obecnie jest współodpowiedzialny za obóz dla wychowawców. W Sekcji Rodzin koordynuje również pracę Plemion. Janek od 4 lat jest pracownikiem Klubu, do niedawna sprawował funkcję Asystenta Zarządu, teraz będzie kontynuował swoją misję jako Sekretarz KIK-u.

Janku, chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie za Twoją dotychczasową pracę i ucieszyć się, że przez najbliższe lata będziemy jeszcze bliżej ze sobą współpracowali na rzecz i dla dobra Klubu. Życzę Ci dużo satysfakcji z sekretarzowania Klubowi i samych dobrych ludzi wokoło.

Kończąc, chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podziękować Joannie Święcickiej, Piotrowi Cywińskiemu i Pawłowi Broszkowskiemu – moim poprzednikom, którzy dziś wspierają mnie swoim bogatym doświadczeniem. Dziękuję też ks. Andrzejowi Gałce, ks. Sławkowi Szczepaniakowi, a także księżom posługującym w kościele św. Marcina oraz wszystkim członkom Zarządów, Komisji Rewizyjnych, członkom i pracownikom Klubu, z którymi przez ostatnie 12 lat miałem zaszczyt współpracować i przy których mogłem wzrastać jako człowiek i rozwijać się w roli sekretarza Klubu. Dziękuję

Wszystkim członkom Klubu dziękuję za okazane zaufanie i proszę każdego z Was o codzienną modlitwę do Ducha Świętego w intencji Klubu i całej naszej wspólnoty.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Jakub Kiersnowski
prezes Klubu Inteligencji Katolickiej

 

Słowo nowego Sekretarza:

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie i Przyjaciele Klubu,

Czuję się zaszczycony, że mogę – jako sekretarz – jeszcze mocniej włączyć się w pracę na rzecz naszej wspólnoty. Jestem przekonany, że Klub jest dziełem wspólnym oraz, że charakteryzuje go ciągły ruch, poszukiwanie nowych dróg, odkrywanie powołania. Oznacza to, że przyszły kształt KIK-u zależy od dobrej współpracy tych, którzy go tworzą: Członków, Wychowawców, Dzieci, Rodziców, Zarządu, Koordynatorów Projektów, Sekcji i Pracowników. Swoją rolę widzę przede wszystkim jako tego, który tę współpracę wspiera i ułatwia. Zależy mi bardzo na jak najczęstszych wspólnych spotkaniach – także tych wokół eucharystycznego stołu – i dobrych rozmowach w duchu dialogu. Najbliższa do tego okazja to Pik-KIK-nik 10 czerwca, na który w imieniu organizatorów serdecznie zapraszam!

Sądzę, że każda osoba, która decyduje się poznać bliżej nasz Klub musi liczyć się z tym, że nieraz zostanie zaskoczona. Także mnie KIK i tworzące go środowisko nieodmiennie zaskakują świeżością i pomysłowością – mimo upływu lat; różnorodnością postaw i podejmowanych inicjatyw; duchowością; jedyną w swoim rodzaju atmosferą. Dziękując za okazane mi zaufanie chciałbym wyrazić nadzieję, że nie raz jeszcze damy się Klubowi w równie pozytywny sposób zaskoczyć.

Do zobaczenia na Freta!

Janek Murawski
sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl