Oświadczenie Zarządu KIK w Warszawie po rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę

24 lutego 2022 tekst: Michal Buczek

 

24 lutego 2022 r.

Drodzy Obywatele Ukrainy, nasi Sąsiedzi i Przyjaciele,

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o bezpośredniej agresji Rosji na terytorium Ukrainy.

Od lat z uznaniem dla Waszej odwagi i determinacji obserwujemy, jak konsekwentnie budujecie nowoczesne, podmiotowe i niezależne państwo ukraińskie. Na tej drodze widzieliśmy przykłady wielkiego i ofiarnego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego. Tak było podczas protestów Pomarańczowej Rewolucji, która przyniosła nadzieję na głębokie przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze na Ukrainie. To dążenie potwierdziliście podczas Rewolucji Godności, jasno opowiadając się za prawem Ukrainy do samostanowienia i budowania sprawiedliwego, demokratycznego państwa prawa. Te wielkie społeczne zrywy uzupełnia codzienna ciężka praca obywateli Ukrainy na rzecz rozwoju swojego państwa, która odbywa się w rodzinach, ośrodkach akademickich i naukowych i w zakładach pracy.

Wasza decyzja o realizacji marzenia o niezależnej Ukrainie ma swoją cenę. Od ośmiu lat mierzycie się z wrogością i agresją ze strony Rosji. Aneksja Krymu i zbrojne działania na wschodzie Ukrainy a teraz otwarty atak wojsk rosyjskich to kolejne akty rosyjskiej przemocy i niezgody na budowanie wolnej Ukrainy.

Przyjaciele!

Pragniemy okazać Wam gorące i serdeczne wyrazy solidarności i gotowości pomocy. Byliśmy z Wami podczas Pomarańczowej Rewolucji, towarzyszyliśmy Wam na Euromajdanie, współpracowaliśmy z Wami w budowie demokratycznego państwa. Zrobimy co w naszej mocy, żeby doprowadzić do zażegnania obecnego kryzysu i stworzenia dla Ukrainy gwarancji bezpieczeństwa.

Zwracamy się z apelem do władz Polski, przywódców państw, organów Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych, związków wyznaniowych, przedstawicieli mediów i wszystkich współobywateli o podjęcie konkretnych działań, aby wywrzeć zdecydowaną presję na władze Federacji Rosyjskiej oraz udzielić wszelkiego możliwego wsparcia państwu ukraińskiemu i jego obywatelkom i obywatelom.

Pozostajemy z Wami w modlitwach, myślach i działaniu,

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie


 

24 лютого 2022 р.

Шановні Громадяни України, наші Сусіди та Друзі!

З великим смутком ми прийняли інформацію про пряму агресію Росії на територію України.

Протягом багатьох років, цінуючи вашу мужність і рішучість, ми спостерігаємо, як ви послідовно будуєте сучасну та незалежну українську державу, яка є суб’єктом міжнародного ладу. На цьому шляху ми бачили приклади великої та жертовної відданості громадянського суспільства. Так було під час протестів Помаранчевої революції, яка дала надію на глибокі політичні, соціальні та економічні зміни в Україні. Ви підтвердили це прагнення під час Революції Гідності, твердо відстоювавши право України на самовизначення та побудову справедливої, демократичної правової держави. Ці великі суспільні подвиги доповнюються щоденною наполегливою працею громадян України задля розвитку своєї країни, яка відбувається в сім’ях, академічних та наукових центрах, на робочих місцях.

Ваше рішення здійснити мрію про незалежну Україну має свою ціну. Вісім років ви боретеся з ворожістю та агресією з боку Росії. Анексія Криму та військові дії на сході України, а тепер відкритий наступ російських військ – це ще один акт російського насильства над вами, ще один вираз російської незгоди з розбудовою вільної та демократичної України.

Друзі!

Ми хочемо передати вам теплі та сердечні прояви солідарності та готовність допомогти. Ми були з вами під час Помаранчевої революції, ми супроводжували вас на Євромайдані, ми співпрацювали з вами у побудові демократичної держави. Ми зробимо все можливе, щоб вирішити нинішню кризу та створити гарантію безпеки для України.

Звертаємося до польської влади, голів держав, органів Європейського Союзу, міжнародних організацій, релігійних спільнот, представників ЗМІ та всіх співгромадян вжити конкретних дій для тиску на владу Російської Федерації та надати всіляку можливу підтримку українській державі та її громадянам.

Ми залишаємося з вами в молитвах, думках і діях,

Правління Клубу католицької інтелігенції у Варшаві

 

Tekst oświadczenie w pliku PDF

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl