Jan Jakub Wygnański

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskał stypendium na Yale University. Działał w tzw. ruchu samokształceniowym, w latach 80. był jego koordynatorem w stołecznych szkołach średnich. Później związany z opozycyjnymi Komitetami Obywatelskimi, uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu (pełnił m.in. funkcję sekretarza Henryka Wujca).

Na początku lat 90. zrezygnował z czynnej polityki, stając się jednym z animatorów ruchu organizacji pozarządowych w Polsce. Został współtwórcą Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych i jego prezesem. Należał też do założycieli Stowarzyszenia Klon/Jawor, Fundacji Bez względu na Niepogodę, organizował również Bank Danych o Organizacjach Pozarządowych. Zasiadał w Radzie Działalności Pożytku Publicznego I kadencji, współpracował z Polską Akcją Humanitarną, Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i innymi organizacjami trzeciego sektora. W 2010 wybrany do rady programowej TVP.

Jest m.in. laureatem Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego (1999). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Artykuł w Wikipedii

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl