ks. Tomáš Halík

Laureatem 11. edycji Nagrody "Pontifici-Budowniczemu Mostów" został i tytuł Pontifexa 2016 otrzymał ksiądz profesor Tomáš Halík - czeski duszpasterz, teolog, filozof, psycholog, jeden z najwybitniejszych współczesnych myślicieli katolickich.

Uroczyste ogłoszenie tegorocznego Laureata Nagrody miało miejsce w trakcie Mszy Świętej w kościele św. Jacka z okazji 60. rocznicy powstania KIK, której przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. Mszę koncelebrowali także były duszpasterz KIK bp Bronisław Dembowski, obecny duszpasterz ks. Andrzej Gałka oraz ks. Grzegorz Michalczyk, ks. Andrzej Luter i ojcowie dominikanie: przeor klasztoru o. Mirosław Sander, o. Jacek Salij, o. Krzysztof Broszkowski, o. Adam Sulikowski i o. Zdzisław Górnicki.

W roku jubileuszu 60-lecia KIK-u laureatem nagrody „PONTIFICI-Budowniczemu Mostów” został ks. prof. Tomáš Halik, czeski duszpasterz, teolog, filozof, psycholog, jeden z najwybitniejszych współczesnych myślicieli katolickich. Uroczyste ogłoszenie tegorocznego Laureata Nagrody miało miejsce w trakcie Mszy Świętej w kościele św. Jacka z okazji 60. rocznicy powstania KIK, której przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. Mszę koncelebrowali także były duszpasterz KIK bp Bronisław Dembowski, obecny duszpasterz ks. Andrzej Gałka oraz ks. Grzegorz Michalczyk, ks. Andrzej Luter i ojcowie dominikanie: przeor klasztoru o. Mirosław Sander, o. Jacek Salij, o. Krzysztof Broszkowski, o. Adam Sulikowski i o. Zdzisław Górnicki.

 

 

W trakcie tegorocznej uroczystości obecni byli także Laureaci Nagrody w poprzednich latach: Danuta Baszkowska, bp Zdzisław Tranda, dr Helena Pyz i o. Ludwik Wiśniewski OP.

 

Muzyczną oprawę Mszy świętej zapewniła Schola Sekcji Rodzin KIK pod przewodnictwem Ani Siciarek. Służbę liturgiczna pełnili Daniel Tomaszewski i Ignacy Dudkiewicz, a czytania, psalm i modlitwę powszechną przeczytali i zaśpiewali przedstawiciele Zarządu i Klubowych Sekcji: Rafał Świeżak (Sekcja Rodzin), Agnieszka Osińska (Sekcja Emaus), Marek Kielanowski (Sekcja Wschodnioeuropejska), Jan Turnau (Starszy Ekumenista), Elżbieta Jaworska (Sekcja Nauczycielska), Witek Kunicki-Goldfinger (Sekcja Wigierska), Magda Wicher (Sekcja Małżeńska), Wojtek Mróz (Drum Bun), Cyryl Skibiński (Magazyn Kontakt), Zosia Rey (KŻ Santa Maria), Janusz Kucharczyk (Sekcja Współpracy z  Katolikami na Wschodzie), Kamila Dembińska (Zarząd KIK). W Mszy świętej licznie uczestniczyli członkowie Klubu. Za wspólna modlitwę wszystkim serdecznie dziękujemy.

 

 

Ks. prof. Tomáš Halík, urodzony w 1948 roku, jest socjologiem, filozofem, psychologiem i teologiem. Od 1978 r. kapłan Kościoła podziemnego, w latach 1990-93 sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Czech, a dziś prezydent Chrześcijańskiej Akademii w Pradze i wykładowca Uniwersytetu Karola. Były doradca czeskiego prezydenta Václava Havla. Laureat Nagrody Templetona w roku 2014.

 

 

W imieniu Kapituły Nagrody uzasadnienie wyboru przedstawił Krzysztof Ziołkowski: „Uzasadnieniem takiego wyboru Kapituły niech będą słowa samego Laureata, który w książce „Radziłem się dróg. Z Tomášem Halikiem rozmawia Jan Jandourek” (Wydawnictwo W drodze, Poznań 2001) powiedział: „Zawsze za swoje główne posłannictwo uważałem łączenie, choćby tylko częściowe przyczynianie się do budowania tak bardzo potrzebnych mostów: pomiędzy wierzącymi i niewierzącymi, katolikami i ewangelikami, chrześcijanami i niechrześcijanami, między Kościołem a społeczeństwem, wiarą a kulturą, Kościołem a uniwersytetem, między Czechami a Niemcami, między pokoleniami, między poszczególnymi dyscyplinami humanistyki, między kierownictwem duchowym a psychoterapią… Często w sytuacjach konfliktowych czułem, że mogę zrozumieć obie strony i że powinienem tłumaczyć i pośredniczyć, przerzucać mosty.”

 

 

Ks. Halik jest bardzo dobrze znany w Polsce, więc nie trzeba tu przytaczać jego życiorysu, ani wymieniać jego dokonań. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że jego sposób postrzegania świata i Kościoła, jego droga i życiowe doświadczenie (komunizm, pontyfikat św. Jana XXIII a następnie Jana Pawła II, Sobór Watykański II, przełom roku 1989…) są poniekąd analogiczne do naszych Klubowych sześćdziesięcioletnich doświadczeń i poglądów, które staraliśmy się ostatnio zwerbalizować w Deklaracji KIK, przyjętej podczas tegorocznego Walnego Zebrania. Można powiedzieć, że liczne książki ks. Halika, jego artykuły i wystąpienia np. podczas Zjazdów Gnieźnieńskich, dogłębnie opisują i wyjaśniają nasze poglądy i nasze widzenie rzeczywistości (…)”.

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl