Archiwum KIK – sprawozdanie z prac w roku 2020

Archiwum Klubu Inteligencji Katolickiej w formie niezinstytucjonalizowanej działało zapewne od początku działalności Klubu tj. od 1956 r. Przez cały okres swojej działalności członkowie Klubu mieli świadomość wagi przechowywania podstawowych dokumentów, o czym może świadczyć między innymi zapieczętowywanie protokołów z Zarządów, czy paginacja stron w zeszycie z protokołami Prezydium. Wszystkie obecnie zebrane materiały były przechowywane w Klubie.

Zespół 1. Dokumentacja aktowa

W trakcie tegorocznego projektu wykonano prace uzupełniające nad dokumentacją aktową. Opracowano i zabezpieczono nowo włączane materiały o wielkości 9,2 m.b. W ten sposób cały zasób ma już 26,2 m.b., obejmując swoim zakresem czasowym historię KIK – od jego założenia w 1956 roku, aż do czasów współczesnych. Znajduje się w nim nie tylko dokumentacja zebrań władz Klubu (m.in. sprawozdania, stenogramy, protokoły), ale również materiały dotyczące codziennego funkcjonowania Klubu i jego sekcji (m.in. programy, korespondencja).

Jednak nie cały dawny zasób archiwum Klubu jest przechowywany w naszej siedzibie. Część materiałów przy okazji przeprowadzki została przekazana już wiele lat temu do Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Inwentarz przekazanych materiałów jest dostępny również w Klubie.

Zespół 2. Dokumentacja fotograficzna – tradycyjna

Zespół, powstały w 2017 r., składa się z skatalogowanej kolekcji 1500 fotografii ułożonych w grupy rzeczowe i jednostki archiwalne. Kolekcja ta została odpowiednio zabezpieczona i w dużym stopniu szczegółowo opisana.

Zespół 3. Dokumentacja dźwiękowa – elektroniczna

W tym roku do zasobu Archiwum włączono nowy zespół składający się z 250 nagrań elektronicznych. Są one kopią materiałów dźwiękowych wcześniej przechowywanych w formie tradycyjnej (kasety magnetofonowe, płyty gramofonowe i CD). Są to przede wszystkich nagrania wydarzeń klubowych (prelekcji, homilii, dyskusji), w tym również działalności sekcji.

Zespół 4. Dokumentacja fotograficzna – elektroniczna

Czwarty, nowy zespół, to kolekcja przeszło 7 tys. fotografii cyfrowych. Obejmująca swym zakresem działalność Klubu i jego sekcji w latach 1979 – 2019. Są to zarówno fotografie cyfrowe jak i skany fotografii tradycyjnej.

Inwentarze wszystkich powyższych zespołów znajdują się w portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl oraz w siedzibie Klubu

Prace nad zasobem archiwalnym Klubu Inteligencji Katolickiej w takim zakresie, jak obecnie, nie byłby możliwe bez wsparcia finansowego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych udzielonego Klubowi w 2016, 2017 oraz tegorocznej edycji. Jesteśmy bardzo wdzięczni Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych za udzielone nam dotacje, które umożliwiły nam wykonanie tej pracy.

Tegoroczne zadanie zostało sfinansowane w 89,48% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2020”, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

ZAŁĄCZNIKI

  1. Dokumentacja aktowa
  2. Dokumentacja fotograficzna – tradycyjna
  3. Dokumentacja fotograficzna – elektroniczna
  4. Dokumentacja dźwiękowa – elektroniczna
  5. Przewodnik po Zasobie Archiwalnym Klubu Inteligencji Katolickiej wraz ze wstępem

2017 - ROZWÓJ ARCHIWUM KIK

W trakcie tegorocznego projektu wykonano prace uzupełniające zeszłoroczne nad dokumentacją pisemną. Opracowano i zabezpieczono nowo włączane materiały o wielkości 4,5 m.b. W ten sposób cały zasób, tj. 17 m.b., swoim zakresem czasowym obejmuje historię KIK – od jego założenia w 1956 roku, aż do czasów współczesnych. Znajduje się w nim nie tylko dokumentacja zebrań władz Klubu (m.in. sprawozdania, stenogramy, protokoły), ale również materiały dotyczące codziennego funkcjonowania Klubu i jego sekcji (m.in. programy, korespondencja). W ramach realizacji projektu dokonano także odpowiedniego zabezpieczenia nowo włączanego zasobu archiwalnego Klubu poprzez umieszczenie go w nowych, bezkwasowych teczkach, mających zabezpieczyć papier przed zniszczeniem. Cały zasób został pozbawiony też metalowych elementów oraz spaginowany.

W ramach prac nad dokumentacją fotograficzną włączono do Archiwum KIK kolekcję 1500 zdjęć. Fotografie zostały ułożone w grupy rzeczowe i jednostki archiwalne oraz skatalogowane. W dużym stopniu udało się je również szczegółowo opisać. Kolekcja ta została również odpowiednio zabezpieczono poprzez umieszczenie ich w odpowiednich obwolutach.

Opracowano dwa inwentarze: zbioru dokumentów i zbioru fotografii. Inwentarze są do wglądu w siedzibie Klubu. W tym roku powstał również przewodnik po zasobie archiwalnym, który opisuje zawartość poszczególnych serii i podserii. Warto z niego w pierwszej kolejności skorzystać, gdyż są w nim również wskazówki, gdzie może znajdować się materiał uzupełniający zawarty w innych seriach.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych za udzielone nam dotacje, które umożliwiły nam wykonanie tej pracy, w ramach realizacji zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016” oraz „Wspieranie działań archiwalnych 2017”.

Zadanie zostało sfinansowane w 88,02% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

-2016-

Projekt „Rozwój Archiwum Klubu Inteligencji Katolickiej”

W trakcie trwania projektu, od początku kwietnia do końca października 2016 r., został uporządkowany oraz zewidencjonowany zasób archiwalny o wielkości 12 metrów bieżących.

Swoim zakresem czasowym zasób ten obejmuje całą historię KIK – od jego założenia w 1956 roku, aż do współczesnych czasów. Znajduje się w nim nie tylko dokumentacja władz klubu (m.in. sprawozdania, stenogramy, protokoły), ale również materiały dotyczące funkcjonowania klubu i jej Sekcji (m.in. programy, korespondencja). Inwentarz zasobu archiwalnego jest do wglądu w siedzibie Klubu.

W ramach realizacji projektu dokonano także odpowiedniego zabezpieczenia zasobu archiwalnego Klubu poprzez umieszczenie go w nowych, bezkwasowych, teczkach, mających zabezpieczyć papier przed zniszczeniem.

Jesteśmy bardzo wdzięczny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych za udzieloną dotację, która umożliwiła nam wykonanie tej pracy, w ramach realizacji zadnia publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”.

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w ramach realizacji zadnia publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”.

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl