2017 - ROZWÓJ ARCHIWUM KIK

W trakcie tegorocznego projektu wykonano prace uzupełniające zeszłoroczne nad dokumentacją pisemną. Opracowano i zabezpieczono nowo włączane materiały o wielkości 4,5 m.b. W ten sposób cały zasób, tj. 17 m.b., swoim zakresem czasowym obejmuje historię KIK – od jego założenia w 1956 roku, aż do czasów współczesnych. Znajduje się w nim nie tylko dokumentacja zebrań władz Klubu (m.in. sprawozdania, stenogramy, protokoły), ale również materiały dotyczące codziennego funkcjonowania Klubu i jego sekcji (m.in. programy, korespondencja). W ramach realizacji projektu dokonano także odpowiedniego zabezpieczenia nowo włączanego zasobu archiwalnego Klubu poprzez umieszczenie go w nowych, bezkwasowych teczkach, mających zabezpieczyć papier przed zniszczeniem. Cały zasób został pozbawiony też metalowych elementów oraz spaginowany.

W ramach prac nad dokumentacją fotograficzną włączono do Archiwum KIK kolekcję 1500 zdjęć. Fotografie zostały ułożone w grupy rzeczowe i jednostki archiwalne oraz skatalogowane. W dużym stopniu udało się je również szczegółowo opisać. Kolekcja ta została również odpowiednio zabezpieczono poprzez umieszczenie ich w odpowiednich obwolutach.

Opracowano dwa inwentarze: zbioru dokumentów i zbioru fotografii. Inwentarze są do wglądu w siedzibie Klubu. W tym roku powstał również przewodnik po zasobie archiwalnym, który opisuje zawartość poszczególnych serii i podserii. Warto z niego w pierwszej kolejności skorzystać, gdyż są w nim również wskazówki, gdzie może znajdować się materiał uzupełniający zawarty w innych seriach.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych za udzielone nam dotacje, które umożliwiły nam wykonanie tej pracy, w ramach realizacji zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016” oraz „Wspieranie działań archiwalnych 2017”.

Zadanie zostało sfinansowane w 88,02% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

-2016-

Projekt „Rozwój Archiwum Klubu Inteligencji Katolickiej”

W trakcie trwania projektu, od początku kwietnia do końca października 2016 r., został uporządkowany oraz zewidencjonowany zasób archiwalny o wielkości 12 metrów bieżących.

Swoim zakresem czasowym zasób ten obejmuje całą historię KIK – od jego założenia w 1956 roku, aż do współczesnych czasów. Znajduje się w nim nie tylko dokumentacja władz klubu (m.in. sprawozdania, stenogramy, protokoły), ale również materiały dotyczące funkcjonowania klubu i jej Sekcji (m.in. programy, korespondencja). Inwentarz zasobu archiwalnego jest do wglądu w siedzibie Klubu.

W ramach realizacji projektu dokonano także odpowiedniego zabezpieczenia zasobu archiwalnego Klubu poprzez umieszczenie go w nowych, bezkwasowych, teczkach, mających zabezpieczyć papier przed zniszczeniem.

Jesteśmy bardzo wdzięczny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych za udzieloną dotację, która umożliwiła nam wykonanie tej pracy, w ramach realizacji zadnia publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”.

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w ramach realizacji zadnia publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”.

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl