Inkubator Pomysłów

Przez pięć najbliższych lat Fundacja Stocznia, Ośrodek Ewaluacji oraz Klub Inteligencji Katolickiej będą wspólnie prowadzić Inkubator Pomysłów, który pomoże znaleźć, dopracować i przetestować najlepsze, oddolne innowacje dotyczące włączenia społecznego.

W ramach projektu grantowego „Inkubator pomysłów 3 – wsparcie w rozwoju innowacji społecznych dotyczących włączenia społecznego” będziemy szukać nowych rozwiązań (innowacji społecznych) w obszarze włączenia społecznego, a następnie wspierać ich autorów i autorki (innowatorów/ki) w rozwijaniu, testowaniu oraz upowszechnianiu najlepszych usług, produktów oraz metod działania. 

 

Celem projektu jest preinkubacja, inkubacja i akceleracja innowacji społecznych w obszarze włączenia społecznego oraz upowszechnienie 10 najlepszych rozwiązań. W ramach działań przeprowadzimy 2 cykle inkubacyjne, podczas których będziemy szukać nowatorskich pomysłów na usługi, produkty lub rozwiązania w obszarze włączenia społecznego oraz wspierać autorów i autorki najlepszych rozwiązań w ich dopracowaniu. Innowatorzy i innowatorki otrzymają od nas zindywidualizowane, kompleksowe wsparcie szkoleniowe, doradcze oraz animacyjne, a 31 najbardziej obiecujących rozwiązań otrzyma grant w wysokości do 70 tys. zł na przetestowanie innowacji. 

 

Przeprowadzimy również proces akceleracji, w ramach którego wybierzemy 9 najbardziej obiecujących innowacji społecznych zrealizowanych w ramach innych projektów. Wybrane innowacje zostaną poddane weryfikacji w celu ich poprawienia, zgromadzenia dodatkowej wiedzy i perspektyw, przetestowania poprawionego rozwiązania w nowych miejscach oraz przygotowania ulepszonej wersji, gotowej do skalowania. Spośród wszystkich rozwiązań wyłonionych w procesie inkubacji i akceleracji upowszechnimy 10 najlepszych innowacji społecznych.

 

Strona programu: www.inkubatorpomyslow.org.pl

 

Główne rezultaty zakładane w projekcie:

 

  • inkubacja 31 innowacji,

  • upowszechnienie 4 innowacji,

  • akceleracja 9 innowacji,

  • upowszechnienie 6 akcelerowanych innowacji.

 

Grupą docelową projektu są osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, podmioty prywatne i publiczne. 

 

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu: 9 999 891,00 zł.

 

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich: 9 499 896,45 zł.

 

Projekt realizujemy ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w partnerstwie z Fundacją Stocznia oraz Ośrodkiem Ewaluacji

 

Czas trwania: styczeń 2024 – grudzień 2028

 

Zespół po stronie KIK-u: Marta Chrząstowska, Dominik Jaraczewski, Natalia Rozbicka 

 

 


Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl