Mam Pomysł

Jeśli masz pomysł – pomożemy Ci go zrealizować – zarówno merytorycznie, jak i finansowo. Celem konkursu „Mam Pomysł” jest wsparcie młodzieży w realizacji własnych inicjatyw. W tym konkursie są tylko wygrani. Liczy się pomysł, zaangażowanie, inicjatywa i motywacja.

Kto?
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych od 7 klasy, gimnazjów oraz liceów. Stworzone przez was zespoły muszą składać się z przynajmniej 3 osób. Jeśli nikt z Was nie jest pełnoletni, to potrzebujecie zaangażować taką osobę. Pełnoletni asystent będzie Wam doradzał, ale tylko na Waszą prośbę – inicjatywa musi zawsze należeć do Was.

Jak?
Możecie wziąć udział w konkursie przez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego – załączonego poniżej. Niepodpisane formularze wysyłajcie na adres [email protected]. Szczegółowe zasady znajdziecie w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Ważne: w przypadku pytań i problemów z wypełnieniem formularza piszcie na adres: [email protected]. Skorzystajcie także z tego adresu, jeśli potrzebujecie umówić się z doradcą projektowym na spotkanie.

Kiedy?
Komisja konkursowa oceni Wasze oferty pod względem formalnym i merytorycznym w okresie 14 dni od ich wysłania. Obecna edycja potrwa do 31 grudnia 2021 roku. W przypadku wyczerpania się środków finansowych na daną edycję zakończymy konkurs wcześniej.

Gdzie?
Projekty powinniście zrealizować na terenie Warszawy, choć w określonych sytuacjach możliwe są inne miejsca ich realizacji.

Priorytety

Przygotowując wasze projekty kierujcie się poniższymi priorytetami:

 1. Co możecie zrobić dla kogoś z zewnątrz?
 2. Jak możecie wykorzystać wiedzę, którą już posiadacie lub zdobędziecie w ramach projektu?
 3. Jak możecie uatrakcyjnić przestrzeń Warszawy?

Priorytety możecie łączyć lub wybrać tylko jeden.

Etapy realizacji Waszych projektów:

 1. 1. zespół wysyła projekt na formularzu;
 2. 2. komisja konkursowa ocenia wniosek
 3. 3. doradca projektowy informuje zespół o ewentualnych uwagach;
 4. 4. zespół koryguje wniosek;
 5. 5. doradca projektowy zatwierdza zmiany;
 6. 6. spotkanie doradcy projektowego z zespołem młodzieżowym;

– omówienie projektu;

– zasady współpracy;

– przyjęcie zatwierdzonego i podpisanego wniosku;

– zebranie oświadczeń od rodziców;

– podpisanie umowy oraz wniosku o zaliczkę;

 1. 7. wypłacenie zaliczki;
 2. 8. realizacja projektu;
 3. 9. spotkanie ewaluacyjne i rozliczenie projektu.

Wypożyczanie sprzętu i pomieszczeń
Gdy planujecie działania może się okazać, że potrzebujecie przestrzeni (miejsca/pomieszczenia) oraz różnego rodzaju sprzętu. To wszystko można wynająć bądź kupić, ale zanim tak postanowicie zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych możliwości:

 1. Spółdzielnia Kultury (http://spoldzielniakultury.waw.pl/) – tu możecie wypożyczyć potrzebny Wam sprzęt lub pomieszczenie do zrealizowania Waszego projektu.
 2. Zasoby Klubu Inteligencji Katolickiej – my również dysponujemy sprzętem i pomieszczeniami, które możemy Wam udostępnić. W tej sprawie piszcie tu: [email protected]

Będziemy wspierać Was na każdym etapie konkursu! Poinformujemy o uwagach komisji konkursowej i pozwolimy Wam skorygować projekt.

Ważne: koniecznie zajrzyjcie do regulaminu zamieszczonego poniżej!

Czekamy na was!

Dokumenty do pobrania

Regulamin - przeczytajcie uważnie i sprawdźcie, czy wasz pomysł można zrealizować w ramach projektu "Mam Pomysł".

Formularz zgłoszeniowy - na formularzu możecie zgłaszać swoje pomysły.

Oświadczenie od rodziców - potrzebne do podpisania umowy dla osób niepełnoletnich.

Sprawozdanie merytoryczne - potrzebne po zakończeniu projektu.

Arkusz kalkulacyjny - do rozliczenia zaliczki.

Arkusz kalkulacyjny - do rozliczenia finansowego całego projektu.

Umowa - do realizacji projektu.

Projekty zrealizowane w edycji jesienno-zimowej 2020:

 • Przedszkole z klimatem
  Opis: Zrealizowali projekt ekologiczny dla przedszkolaków. Napisali scenariusz zajęć, nagrali filmik edukacyjny oraz stworzyli grę typu memory dla nich.

 • Film "Las"
  Opis: Napisali scenariusz, wyreżyserowali i nagrali film krótkometrażowy.

 • Tajemnice stolicy
  Opis: Promowali wśród młodzieży historię Warszawy, zorganizowali spacer z przewodnikiem, przeprowadzili wywiady o historii Warszawy oraz prowadzili tematyczny fanpage.

 • Za kulisami
  Opis: Rozwijali swoje zdolności aktorskie na warsztatach, aby wystawić swój spektakl.
 • Kalendarz "Kolejowe cztery pory roku"
  Opis: Zaprojektowali kalendarz o tematyce kolejowej.
 • Akt Kultury "Symbolika"
  Opis: Zorganizowali transmitowane online wydarzenie kulturalne o roli symbolu w sztuce.
 • Kompas kryzysowy
  Opis: Stworzyli stronę internetową poświęconą zwiekszaniu świadomości na temat kryzysów humanitarnych wśród młodzieży.

Projekty zrealizowane w edycji jesienno-zimowej 2019:

 • Bardzo Potterowy Musical – nagłośnienie i scenografia
  Opis: Wystawili spektakl o tytule Bardzo Potterowy Musical oraz przygotowali do niego nagłośnienie i scenografię.
 • Festiwal Artystyczny Zamoyskiej Awangardy

Opis: Przygotowali festiwal artystyczny.

 • KOBbing

Opis: Zorganizowali konferencję o mobbingu wobec kobiet.

 • Kultura transportu

Opis: Uwrażliwili warszawiaków na panujące zasady, a także kulturę w ruchu pieszym i podczas poruszania się środkami transportu publicznego.

 • Łączymy kreatywnie! – rozwijamy dziennikarstwo popularnonaukowe

Opis: Kształtowali umiejętności wyrażania myśli w różnych formach tekstów pisanych i promowanie nauk technicznych.

 • Somniphobia

Opis: Napisali scenariusz i wyreżyserowali własny film.

 • Mind Your Mind

Opis: Zorganizowali konferencję zwiększającą świadomość młodych ludzi o zdrowiu psychicznym.

 • Pogotowie muzyczne dla lekarzy

Opis: Nagrali odgłosy przyrody i przekazali utwory lekarzom, aby mogli się zrelaksować w pracy, która jest stresująca.

 • Turniej Debat w Kochanie

Opis: Promowali Turniej Debatancki. Zachęcali i przygotowywali młodzież do udziału w nim.

Projekty zrealizowane w edycji wiosenno-letniej 2020:

 • Młodzi Polscy Ekonomiści

Opis: Przygotowali dla młodzieży konferencję poświęconą ekonomii, przedsiębiorczości oraz tematyce społecznej.

Więcej informacji o projekcie: https://mpe.pl/mpe-2020/

 • Festiwal Podróżniczy

Opis: Przygotowali warsztaty i wykłady podróżnicze dla młodzieży.

Projekty zrealizowane w edycji jesienno-zimowej 2020:

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl