Rekrutacja

Szukamy osób do pracy w Klubie!

SzkoUA szuka Specjalisty/tki ds. modelu edukacyjno-integracyjnego SzkoUA

KIK to organizacja za którą stoi wspaniała, różnorodna kilkutysięczna społeczność. To właśnie ona inicjuje lub realizuje różnorodne, kreatywne i innowacyjne działania: reakcję na kryzys humanitarny w lasach przy granicy z Białorusią, pomoc dla uchodźców, inicjatywę Zranieni w Kościele, klub żeglarski i wiele innych. Łączy przy tym zdolność do prowadzenia wartościowych projektów z tworzeniem przestrzeni do intelektualnych dyskusji o sprawach najważniejszych i budowaniem wspólnoty.

Zgłoszenie należy kierować na adres [email protected].

Powinny zawierać CV wraz z oświadczeniem następującej treści:

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe były przetwarzane przez Klub Inteligencji Katolickiej z siedzibą przy ul. Freta 20/24A (dalej KIK) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych będzie KIK. W przypadku niewybrania na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, dane osobowe kandydatów zostaną usunięte w ciągu 21 dni po zakończeniu procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania, a moje dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, nie będą też podlegały profilowaniu. Skargę na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl