Sekcja Wigierska

Sekcja Wigierska zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą. Organizujemy przede wszystkim coroczne obozy wędrowno-kajakarskie nad jezioro Wigry oraz spotkania w ciągu roku.

Na nasze obozy zapraszamy wszystkich chętnych uczestników w wieku od 8 do 18 lat z różnych środowisk i miejsc (nie tylko spoza Warszawy, ale i spoza Polski - jeśli znajdą się chętni).

Nasze obozy zaczynają się na ogół na początku wakacji i trwają trzy (lub wyjątkowo dwa) tygodnie. Obóz ma charakter wędrowny: przez większość czasu bierzemy udział w pieszych wyprawach lub spływach kajakowych. Do głównego obozowiska w Cimochowiźnie wracamy na czas weekendów, żeby odpocząć, podzielić się wrażeniami z wycieczek, przeprać brudne rzeczy, wziąć udział w Mszy Świętej na terenie obozu.
Podczas pobytu w Cimochowiźnie kadra organizuje różne biegi nocne, duże gry terenowe, gry zespołowe i zabawy. Razem zbieramy się przy ognisku, śpiewamy i gramy na gitarach. Oczywiście życie obozowe obraca się także wokół różnych prac porządkowych, jak: zbieranie drewna na ognisko, okopywanie namiotów, konserwacja sprzętu i urządzeń obozowych, sprzątanie, drobne naprawy czy wachta (która przygotowuje posiłki).

Obozy Sekcji Wigierskiej mają charakter formacyjny, co oznacza, że codziennie znajdujemy czas na wspólną modlitwę poranną, wieczorną i przed posiłkami oraz uczestnictwo w niedzielnej Mszy na terenie obozu lub w klasztorze. Oznacza również, że postępujemy według określonych zasad, w szczególności odnosimy się z szacunkiem do innych, nie pijemy alkoholu, nie palimy papierosów, ani nie tolerujemy jakichkolwiek innych używek.